Gå til hovedindhold

 
ons 18.4.2012        Af borgerjournalist Hans Peter Toft-Gråsten

Forbrugerne overtog en for høj saldoværdi i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A

 
 

Energitilsynet har underkendt den ansatte værdi af fjernvarmen i Gråsten

 
 

Af borgerjournalist Hans Peter Toft, Gråsten

GRÅSTEN: Generalforsamlingen i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, som afholdtes  på Den gamle Kro,  tirsdag den 17., var denne gang ikke et tilløbsstykke, hvilket godt  kunne undre, da værket er i gang med sin største satsning i værkets historie.

Alene i  2012, budgetteres, der med en investering på  godt 69 millioner.  I 2013 regnes med en lidt  lavere investerings takt  med 16,3 millioner, ifølge det fremlagte investerings budget.  De mange penge går til et nyt halmfyrings værk og til solceller på  grunden på Sønderborg Landevej, samt udbygning og udskiftning  af ledningsnettet. Grunden på SønderborgLandevej, får 17.300 m2 solceller og det skulle kunne yde 25 til 30 procent af den energi som der bruges i Gråsten Fjernvarme. Halmfyret får en kapacitet på 12 megawatt. Solcelle anlægget forventes igangsat i juni 2012.

Direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl    

Fjernvarmeværket var i 2011, blevet udtrukket til kontrolgennemgang af Energitilsynet, og det har resulteret i en kritik, af den saldoværdi, det  i sin tid blev afleveret til forbrugerne fra Gråsten Kommune til.


Energitilsynet forlanger, at værkets saldoværdi bliver nedskrevet. Hvor meget er ikke endelig afgjort endnu. Nedskrivningen får betydning for den pris forbrugerne i sidste ende skal betale for varmen fra værket. Da  afskrivning  indgår i prisberegningen via afskrivningen, og den  bliver lavere lavere, når hovedstolen  reduceres.Energitilsynet, har ligeledes godkendt den prisstruktur-ændring,  n der blev gennemført efter værket i 2008 have oparbejdet  et  ca.  8 millioner stort  underskud, under den daværende formand Thor Hedels.  Og afgifterne på måler og rum kubikmeter, var blevet væsentlig forøget for at få underskuddet  dækket ind over en årrække. Energitilsynet har hermed også  afgjort en klage der var indsendt af en forbruger,  der hævdede, at tabet på de variable afgifter, var ført over på de faste.  Måler afgiften steg den gang fra 350 til 1250 kroner. Hvilket ifølge klageren gjorde det uforholdsmæssigt  dyrt, i faste afgifter for de mindre  forbrugere.

 


Formanden Bent Hylsebeck kom i sin beretning, ind på de mange udbygningsplaner man hararbejdet med  i bestyrelsen, og nævnte her, at der allerede nu var 55 procent af  parcelhusene  på Mågevej, Vibevej  kvarteret, som havde tilkendegivet, at de var interesseret i at gå over til fjernvarme. Og udbygningen bliver derfor sat i værk. Der mangler endnu en endelig aftale  med Danfoss på Ulsnæs, som er en vigtig brik i udbygningen, og forsyningen af Alnor området. Man arbejder ligeledes  videre med planer med at forsyne Adsbøl og Egernsund.

 

Den samlede bestyrelse minus Finn Christensen fra venstre 
Kristian Siersbæk Gyldenlev, Bent Hylsebeck, Flemming Vestergård, 
Gunnar Nielsen,  Bendt Olesen, Mette Jensen,
b.st.m. Finn Christensen og Lone Hansen fra Deloitte


 

 

 

 

Fire medlemmer af bestyrelsen, var på valg,  det var den tidligere borgmester Bendt Olesen som   blev genvalgt  med  38 stemmer ud af 45 mulige, det var Finn Christensen, som også blev genvalgt med 34 stemmer, ligeledes  blev Kristian Siersbæk Gyldenlev genvalgt med  33 stemmer samt Flemming Vestergård der blev genvalgt med  28 stemmer. Udfordreren  til bestyrelsen Morten Sommer var kun to stemmer (26) fra  at komme i bestyrelsen.
Til suppleanter genvalgtes efterfølgende Morten Sommer og Søren Gülck.

Regnskabet, blev gennemgået af statsautoriseret revisor Lone Hansen, fra Deloitte  i Sønderborg, som havde lavet forskellige sammendrag, på plancher, som gjorde det vanskeligt for generalforsamlings -deltagerne, at følge med i de udleverede regnskaber. Alt i alt virkede gennemgangen noget rodet, specielt  for Gråsten Varme A/S,  men forsamlingen godkendte  regnskabet for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, som  er  holdingselskab for Gråsten Varme A/S. Andelshaverne har  ingen reel  bestemmende indflydelse  i Gråsten Varme A/S, hvilket skyldes en konstruktion, der blev lavet i 2010, for at undgå et skattekrav fra SKAT. Men det har hidtil været sådan at de bestyrelsesmedlemmer andelshavere  vælger til bestyrelsen  i A.m.b.A ´ et også er de samme i Gråsten Varme A/S. Men det kan bestyrelsen ændre, uden at spørge andelshaverne. Generalforsamlingen blev ledet af advokat  Poul Erik Hansen fra Advokatfirma Kjems i Gråsten.
 

Læs her fra Gråsten området

 

Rapporter denne artikel
 

Facebook

Mest læste i dag > Alle

Sønderborg 27.07.2015 - 10.07
    

Aabenraa 29.07.2015 - 10.07
    

Sønderborg 23.07.2015 - 12.07
    

Sønderborg 15.05.2013 - 11.05
    

Haderslev 29.07.2015 - 08.07
    

Sønderborg 06.01.2012 - 03.01
    

Haderslev 29.07.2015 - 04.07
    

Aabenraa 23.09.2011 - 12.09
    

Billeder

Sankt Hans
5 dage´s Havetur til Floriaden i Holland samt spændende haver i Düsseldorf området.
5 dage´s Havetur til Floriaden i Holland samt spændende haver i Düsseldorf området.
Arion vulgaris  eller  det danske folkelige navn  DRÆBERSNEGLEN
Arion vulgaris  eller  det danske folkelige navn  DRÆBERSNEGLEN
Kagedag i haven
Kagedag i haven
Kagedag i haven
Kagedag i haven